O projektu

Developerský projekt vznikl v roce 2013 s cílem vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitě Nová Sibiř – východ, která navazuje na východní okraj území pro individuální výstavbu rodinných domů. Na počátku bylo třeba vypracovat zastavovací studii území, kterou zpracoval Ing. arch Pavel Linhart. Po jejím odsouhlasení v létě roku 2013 byl zadán projekt technické a dopravní infrastruktury projektové společnosti VIAPROJEKT s.r.o. z Hradec Králové.

Předmětem nabídky je celkem 16 parcel vhodných pro výstavbu různých typů rodinných domů v lokalitě Nová Sibiř resp. v její východní části. Lokalita se nachází na východním okraji města Rychnov n.Kn. nedaleko sídliště Mírová - přehledná situace je ZDE. V dosahu několika minut chůze je supermarket, restaurace, školy, krytý plavecký bazén, sportovní areál na tenis, bowling atp. Nedaleko je městský rekreační les Včelný s přírodním koupalištěm a letoviskem Studánka.

Nové parcely mají výměry od 730 do 1.200m2, nabídková cena 1.450 Kč za 1m2 parcely (DPH není účtováno). Přehled nabízených parcel a jejich prodejních cen je uveden v menu Nabídka pozemků.

Území pro výstavbu rodinných domů je komunikačně napojeno na Javornickou ulici (silnice směrem od sídliště Mírová k obchvatu města na Javornici). Každá parcela je napojena na kanalizaci, vodovod a elektřinu, přístup na parcelu je po zpevněné cestě (povrchová úprava "frézink"). Technická infrastruktura bbyla vybudována v tetech 2015 až 2016.

Pro území je stanoveno několik druhů regulativů pro výstavbu různých rodinných domů. Možné budou individuální projekty, domy s podkrovím či bungalovy. Pamatováno je i na možnost zástavy moderními ekologickými rodinnými domy s pultovou nebo rovnou střechou. V průběhu roku 2016 byl vypracován návrh na nové regulitavy zástavby rodinnými domy, který refletuje okolní novou výstavbu.

Podrobný popis regulativů je uveden v příloze studie zástavby území - k dispozici je ZDE.

Další informace poskytne Ing. Jiří Zatloukal:
zatloukal@staika.cz nebo mobil: 603 498 624